Обчисліть об'єм водню, який прореагував з вуглецем, якщо внаслідок реакції утво

0
0

Обчисліть об’єм водню, який прореагував з вуглецем, якщо внаслідок реакції утвоориться метан об’ємом 10л (об’єми газів виміряно за однакових умов)

0
0

Ответ:

Объяснение:

Дано:  

V(CH₄)=10л.  

Vm=22,4л./моль

——————-  

V(H₂)-?  

Решение:  

1. Визначимо кількість речовини метану в 10л.:  

n(CH₄)=V(CH₄)÷Vm=10л.  ÷22,4л./моль=0,44моль

2. Запишемо рівняння реакції:

C+2H₂=CH₄

а) за рівнянням реакції кількість речовини:

n(CH₄)=1моль n(H₂) =2моль

б) за умовою задачі кількість речовини:

n₁(CH₄)=0,44моль n₁(H₂) =0,88моль

3. Визначимо обсяг водню кількістю речовини 0,88моль:

V(H₂)=n₁(H₂)×Vm

V(H₂)=0,88моль×22,4л./моль=19,7л.

4. Відповідь: об’єм водню 19,7л.

Доповнення: Vm це молярний об’єм. При нормальних умовах ця величина стабільна і дорівнює 22,4л./моль(мл/ммоль, м³/кмоль)

Показано 1 результата