Ондык болшектерди жай болшекке айналдырып алып, амалдарды орындандар: ПАЖАЛУЙСТ

0
0

Ондык болшектерди жай болшекке айналдырып алып, амалдарды орындандар: ПАЖАЛУЙСТА СРОЧНО ДАЮ 100 БАЛОВ (3/5 6 -1/2 15)*5/9+((1/20+0,24)*81/3-1/1 6)*2​

0
0

(23/6-17/15)·5/9((1/20+24/100)·25/3-7/6)

1)23/6-17/15=81/30

2)81/30·5/9=3/2

3)1/20+24/100=29/100

4)29/100·25/3=29/12

5)29/12-7/6=15/12

6)3/2+15/12=33/12

Показано 1 результата