Разложите на множители (а-2b)³+8b³27-(x-2)³( m+1)³+64​

0
0

Разложите на множители (а-2b)³+8b³27-(x-2)³( m+1)³+64​

0
0

Ответ:1) а(а²-2ав+4в²).   2)(1-х)(х²-х+13).    3)(m+5)(m²-2m+13).

Объяснение:

1) (а-2в)³ + 8в³ = (а-2в+2в) ( (а-2в)²+2в(а-2в)+(2в)² )=

   =а (а²-4ав+4в²+2ав-4в²+4в²)=а(а²-2ав+4в²).

2) 27-(х-2)³=(3-(х-2)) (9+3(х-2)+(х-2)²)=(1-х)(9+3х-6+х²-4х+4)=(1-х)(х²-х+13).

3) (m+1)³ + 64=(m+1+4)((m+1)²-4(m+1)+16)=(m+5)(m²+2m+1-4m-4+16)=

  = (m+5)(m²-2m+13).  

Показано 1 результата