Завдання 7 Укажіть, чому зараження людини ехінококом може призвести до смерті.

0
0

Завдання 7 Укажіть, чому зараження людини ехінококом може призвести до смерті. А людина є остаточним хазяїном для ехінокока Б остаточним хазяїном цього черва є хижі ссавці В тому що в організмі людини личинкова стадія — фіна — може сягати великих розмірів Г через токсичну дію альбумінів в ехінококовій рідині Завдання 8 Укажіть тип живлення, притаманний для наведених видів тварин. А губка бодяга Б медуза аурелія В сисун печінковий Г нематода бурякова 1 паразити рослин 2 хижаки 3 мертвоїди 4 фільтратори 5 паразити тварин Завдання 9 Укажіть, де відбувається статеве розмноження ціп’яка бичачого. А у травній системі людини Б у прісноводних рачках В у травній системі риб Г у травній системі котячих Завдання 14 Ціп’як бичачий та сисун печінковий пристосовані до паразитичного способу життя. Укажіть ознаку, яка є таким пристосуванням. А добре розвинена нервова система Б незначна кількість нащадків В аеробне дихання Г складний цикл розвитку зі зміною хазяїв Завдання 27 Виберіть представників, які відносяться до типу паразитичних червів: А трубочник; Б черв’як австралійський; В печінковий сисун; Г земляна планарія; Д нематода листова; Е нереїс; Завдання 28 До типу Плоскі черви відносять: А гострика Б аскариду В білу планарію Г нереїса Завдання 29 Зовнішнім паразитом людини є: А біла планарія Б ехінокок В бурякова нематода Г медична п’явка Завдання 31 Багатоклітинним організмом є: А інфузорія-туфелька Б вольвокс В евглена Г гідра Завдання 32 Паразитом не є: А біла планарія Б ехінокок В бурякова нематода Г стьожак широкий Завдання 33 Коренерот — це: А губка Б поліп В медуза Г плоский черв’як Завдання 34 До типу Плоскі черви відносять: А гострика Б аскариду В ехінокок Г нереїса Завдання 35 Визначте, що знаходиться у проміжках між органами плоских червів: А первинна порожнина тіла; Б паренхіма; В вторинна порожнина тіла; Г змішана порожнина тіла. Д кишкова порожнина;

0
0

Ответ:

Завдання 7

Г) через токсичну дію альбумінів ехінококовій рідині.

Завдання 8

А—4;

Б—2;

В—5;

Г—1.

Завдання 9

А) у травній системі людини;

Завдання 14

Г) складний цикл розвитку зі зміною хазяїв;

Завдання 27

В) печінковий сисун;

Завдання 28

В) білу планарію;

Завдання 29

Г) медична п’явка;

Завдання 31

Г) гідра;

Завдання 32

А) біла планарія;

Завдання 33

В) медуза;

Завдання 34

В) ехінокок;

Завдання 35

Б) паренхіма.

0
0

8а-4 б2 в5 г1

14г
27в
28в
29г
31г
32а
33в
34в
35б
Показано 2 результата