1. Напишіть формулу для обчислення кількості речовини за відомою масою. Виведіт

0
0

1. Напишіть формулу для обчислення кількості речовини за відомою масою. Виведіть з неї формули для обчислення маси і молярної маси речовини. Обчисліть масу 2,5 моль хлориду натрію NaCl. 2. Яка кількість речовини і число молекул азоту міститься в посудині об’ємом 20 л (н.у.)? Обчисліть масу цієї кількості азоту. 3. Визначте масу і об’єм (н.у.) 3,01•1023 молекул оксиду сульфуру(VI). Розрахуйте відносну густину оксиду сульфуру(VI) за гелієм і оксидом карбону(IV). 4. Густина газу за воднем дорівнює 17. Визначте молярну масу газу, обчисліть його густину за гелієм. Виходячи із значення молярної маси, зробіть припущення, який газ був використаний

0
0

Відповідь:

1

n=m/M

m=M*n

M=m/n

M(NaCI)=58,5г/моль

m(NaCI)=2,5*58,5=146,25г

2

n=20/22,4=0,89моль

N=0,89*6,02*10²³=5,375*10²³моль⁻¹

3

M(SO3)=80г/моль

n=3,01*10²³/6,02*10²³=0,5моль

m=0,5*80=40г

V=0,5*22,4=11,2л

D(He)=80/4=20

D(CO2)=80/44=1,8

4

M(газу)=17*2=34

D(He)=34/4=8,5

газ-H2S

Пояснення:

Показано 1 результата