Представь квадрат двучлена в виде многочлена: (5/6 - 1/8t^7)^2

0
0

Представь квадрат двучлена в виде многочлена: (5/6 — 1/8t^7)^2

0
0

Ответ:

Формула квадрата двучлена.

Показано 1 результата